Mark- och anläggningsprojektören
MARKSTYRKANS ideologi är att utföra högkvalitativa uppdrag åt beställare med höga krav. Företaget har genom sina medarbetare en lång och bred erfarenhet inom mark-, väg-, va-, järnväg och anläggningskonstruktioner.Nyheter

- MARKSTYRKAN intensifierar sitt samarbete med duktiga kollegor inom spännande projekt. Se KIS, Konsulter I Samverkan i separat flik.

- MARKSTYRKAN fortsätter projektering av va inom ett flertal detaljplaner i Väsjöprojektet. Ett område som ska byggas ut i ett antal etapper fram till ca. år: 2025. Nyckelord: Miljö och Framtidstänkande och Kvalitet.
Beställare Sollentuna Energi och Miljö AB.

Projekt
  Läs mer..
Citera gärna , men ange källa.
Tel: 08-638 23 30