Mark- och anläggningsprojektören
MARKSTYRKANS ideologi är att utföra högkvalitativa uppdrag åt beställare med höga krav. Företaget har genom sina medarbetare en lång och bred erfarenhet inom mark-, väg-, va-, järnväg och anläggningskonstruktioner.Nyheter

- MARKSTYRKAN intensifierar sitt samarbete med duktiga kollegor inom spännande projekt. Se KIS, Konsulter I Samverkan i separat flik.

- Norrvatten väljer igen MARKSTYRKAN för ett nytt ramavtal.

- MARKSTYRKAN fortsätter projektering av va inom ett flertal detaljplaner i Väsjöprojektet. Ett spännande område som ska byggas ut med ca. 4 400 bostäder i ett antal etapper fram till år 2030.
Beställare Sollentuna Energi och Miljö AB.

Projekt
  Läs mer..
Citera gärna , men ange källa.
Tel: 08-638 23 30